ویژه برنامه زنده شب عاشقان بیدل با حضور هنرمندان لارستانی یکشنبه ٣٠ آذر٩٩ ساعت ۲۱ 

جهت مشاهده برنامه وارد لینک زیر شوید: