شماره تماس برندگان مسابقه:

۷۵۶۵***۰۹۱۷

۲۰۶۶***۰۹۱۷

۵۴۶۷***۰۹۳۸

۱۷۱۹***۰۹۳۳

۶۴۱۹***۰۹۳۰

۱۶۸۲***۰۹۱۷

۰۶۹۹***۰۹۳۷

۷۴۵۵***۰۹۱۷

۴۰۱۲***۰۹۱۷

۶۴۷۱***۰۹۱۷

جهت دریافت جوایز با شماره ۰۹۳۳۳۹۰۸۶۸۹ تماس حاصل نمایید.

حامی برنامه:

خدمات کامپیوتر نگارسیستم

ارائه دهنده کلیه خدمات رایانه و انفورماتیک و اینترنت 

آدرس شهرجدید پاساژ بوعلی

مسئول روح الله حق شناس